...

StopDuchenne Poland

Światowy Dzień Dystrofii Mięśniowej Duchenne'a Polska 2023
Konferencja naukowa

Logo obchodów Światowego Dnia Dystrofii Miesniowej Duchenne'a. Czerwony napis Duchenne podkreślony czerwoną kreską i po prawej stronie czarny napis światowy dzień. Pod napisem światowy dzień jest czerwona kula ziemska.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na konferencję naukową organizowaną z okazji obchodów Światowego Dnia (Świadomości) Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a.

Poniżej zamieszczone są szczegółowe informacje o konferencji:

Termin: 7 wrzesień 2023

Godzina: 9.00 – 16.45

Miejsce:

Akademia Leona Koźmińskiego

Aula im. Leona Koźmińskiego

Ul. Jagiellońska 57,

03-301 Warszawa

Plan konferencji: zamieszczony poniżej

Prowadzący: Pan Dr Łukasz Więch

Wydarzenie skierowane jest do:

 • reprezentantów środowiska medycznego, w tym fizjoterapeutów, lekarzy różnych specjalności,  pielęgniarek, przedstawicieli innych zawodów medycznych, studentów kierunków medycznych i innych zainteresowanych chorobami rzadkimi, 
 • pacjentów i ich opiekunów oraz organizacji pacjenckich,
 • osób zajmujących się badaniami klinicznymi w szczególności badaniami nad chorobami rzadkimi,
 • przedstawicieli administracji publicznej,
 • uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów, 
 • wszystkich zainteresowanych chorobami rzadkimi i problemami osób chorujących.

Prelegenci

Wystawa Yaroslava

Podczas konferencji odbędzie się wystawa prac platycznych wykonanych farbami olejnymi na płótnie. Twórcą prac jest Yaroslav – chłopiec chory na DMD. Yaroslav przybył do nas z Ukrainy gdzie miał  między innymi wystawy w Kijowie.

Uwaga !!!

 1. Konferencja jest bezpłatna.
 2. Na miejscu konferencji zapewniamy bezpłatny cattering.
 3. Organizatorzy nie zapewniają i nie pokrywają kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestnikom konferencji.
 4. W przypadku zaistnienia konieczności pomocy w rezerwacji hotelu lub dojazdu współorganizator przedsięwzięcia Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego będzie jej Państwu udzielała. W takim przypadku prosimy kontaktować się mailowo na adres: biuro@miesnie.szczecin.pl 
 5. Z przyczyn od nas niezależnych plan może ulec nieznacznym zmianom.

Zapraszamy do kontaktu !

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.