...

StopDuchenne Poland

Dystalna Dystrofia Mięśniowa
Distal Myopathy

0. Historia odkrycia DD

  • Kod ORPHA: 599
  • Kod OMIM:  Brak
  • Kod ICD10:   G71.0
  • Kod ICD11:   8C75

1. Historia odkrycia DD

Dystrofia Dystalna (DD – Distal muscular Dystrophy ). Po raz pierwszy opisana w 1902 roku

2. Co to jest Dystrofia Dystalna

DD jest klasą dystrofii mięśniowych, które dotyczą przede wszystkim mięśni dystalnych, czyli mięśni przedramion, dłoni, podudzi i stóp. 

3. Objawy Dystrofii Dystalnej

Dystalna dystrofia mięśniowa może prowadzić do osłabienia i zaniku mięśni rąk, przedramion i podudzi.

Zazwyczaj pierwszym objawem dystalnej dystrofii mięśniowej (DD) jest osłabienie mięśni dystalnych — tych najbardziej oddalonych od bioder i ramion, takich jak:

  • dłonie,
  • stopy,
  • przedramiona
  • podudzia.

Z czasem inne grupy mięśni również mogą zostać dotknięte chorobą.

Chociaż większość  postaci dystalnej dystrofii mięśniowej  ma charakter postępujący, wiek wystąpienia i tempo progresji mogą się znacznie różnić w zależności od typu.

W większości przypadków masa mięśniowa w dotkniętych obszarach może ulec widocznemu zanikowi (zmniejszenie rozmiaru). 

W niektórych przypadkach mięśnie ramion, nóg lub tułowia mogą osłabić się do tego stopnia, że ​​mobilność i zakres ruchu są ograniczone.

Niektóre formy dystalnej dystrofii mięśniowej wpływają na mięśnie używane do mówienia lub połykania, a inne mogą wpływać na serce.

4. Przyczyny Dystrofii Dystalnej

DD jest spowodowana mutacją w którymkolwiek z co najmniej ośmiu genów, które wpływają na białka niezbędne do funkcjonowania mięśni. Może być dziedziczona w sposób autosomalny dominujący lub recesywny. 

5. Bibliografia

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.