...

StopDuchenne Poland

Dystrofia Mięśniowe Emey'rgo-Dreifussa
Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy (EDMD)

0. Klasyfikacja EDMD

0.1. EDMD sprzężone z chromosomem X:

EDMD1 – spowodowana jest mutacją w genie kodującym emerynę – EMD

 • Kod ORPHA: 98863
 • Kod OMIM:  310300
 • Kod ICD10:   G71.0
 • Kod ICD11:   8C70.2

EDMD6 – spowodowana jest mutacją w genie FHL1

 • Kod ORPHA: 178461
 • Kod OMIM:  300696
 • Kod ICD10:   G71.0
 • Kod ICD11:   8C70.Y

0.2. EDMD autosomalna recesywna:

EDMD3 – spowodowana jest mutacją w genie LMNA.  

 • Kod ORPHA: 98855
 • Kod OMIM:  616516
 • Kod ICD10:   G71.0
 • Kod ICD11:   8C70.2

0.3. EDMD autosomalna dominująca:

EDMD2 – spowodowany  jest mutacją w genie laminy LMNA

 • Kod ORPHA: 261
 • Kod OMIM:  181350
 • Kod ICD10:   G71.0
 • Kod ICD11:   8C70.2

EDMD4 – – spowodowany  jest mutacją w genie w genie SYNE1

 • Kod ORPHA: b.d.
 • Kod OMIM:  612998
 • Kod ICD10:   b.d.
 • Kod ICD11:   b.d.

EDMD5 – – spowodowany  jest mutacją w genie w genie SYNE2

 • Kod ORPHA: 261
 • Kod OMIM:  612999
 • Kod ICD10:   G71.0
 • Kod ICD11:   8C70.2

EDMD7 – – spowodowany  jest mutacją w genie w genie TMEM43

 • Kod ORPHA: 98853
 • Kod OMIM:  614302
 • Kod ICD10:   G71.0
 • Kod ICD11:   8C70.2

1. Historia odkrycia EDMD

Dystrofia mięśniowa Emery’ego-Dreifussa (EDMD) została tak nazwana przez Rowlanda w 1979 r. na cześć dwóch lekarzy, którzy szczegółowo ją opisali oraz odróżnili ją od DMD i BMD.

2. Rodzaje Dystrofii Emeryego-Dreifussa

Naukowcy w zależności od rodzaju dziedziczenia zidentyfikowali kilka typów dystrofii mięśniowej Emery’ego-Dreifussa:

 • sprzężony z chromosomem X, 
 • autosomalny dominujący
 • autosomalny recesywny.

Dystrofia Mięśniowa Emery’ego-Dreifussa (EDMD) występuje rzadziej niż dystrofia mięśniowa Duchenne’a lub Beckera (DMD lub BMD), ale jest trzecią najczęstszą postacią dystrofii mięśniowej XLR X-Linked Recessive (Recesywnie Sprzężony z chromosomem X)

Dystrofia mięśniowa Emery’ego-Dreifussa to schorzenie, które dotyka przede wszystkim mięśnie wykorzystywane do ruchu

 • mięśnie szkieletowe,
 • mięsień sercowy. 

Typy zwykle mają podobne oznaki i objawy, chociaż niewielki odsetek osób z autosomalną dominującą postacią doświadcza problemów z sercem bez osłabienia lub zaniku mięśni szkieletowych.

Ogólna częstość występowania dystrofii mięśniowej Emery’ego-Dreifussa jest nieznana. 

Typ tego zaburzenia sprzężony z chromosomem X dotyka około 1 na 100 000 osób. 

Częstość występowania typu autosomalnego dominującego jest nieznana, chociaż wydaje się, że jest on bardziej powszechny niż typ sprzężony z chromosomem X. 

Typ autosomalny recesywny wydaje się być bardzo rzadki; na całym świecie odnotowano tylko kilka przypadków.

Dystrofię mięśniową Emery’ego-Dreifussa powodują mutacje w kilku genach, w tym:

 • EMD,
 • FHL1,
 • LMNA.

Mutacje w genie EMD lub, rzadziej, w genie FHL1 powodują stan sprzężony z chromosomem X. 

Mutacje w genie LMNA powodują zarówno autosomalny dominujący, jak i autosomalny recesywny typ choroby.

Geny związane z dystrofią mięśniową Emery’ego-Dreifussa wydają się być niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mięśnia szkieletowego i mięśnia sercowego.

Geny EMD i LMNA dostarczają instrukcji tworzenia białek, które są składnikami otoczki jądrowej, która otacza jądro w komórkach. Otoczka jądrowa reguluje ruch cząsteczek do i z jądra komórkowego, a naukowcy uważają, że może odgrywać rolę w regulowaniu aktywności niektórych genów.
Wydaje się, że białko wytwarzane z genu FHL1 bierze udział w innych funkcjach komórek mięśniowych, w tym w sygnalizacji chemicznej, utrzymywaniu struktury tych komórek oraz wpływaniu na wzrost i wielkość mięśni.

Mutacje w genach EMD , FHL1 i LMNA , które powodują dystrofię mięśniową Emery’ego-Dreifussa, uniemożliwiają wytwarzanie odpowiednich białek lub prowadzą do nieprawidłowych lub niefunkcjonalnych wersji tych białek. 

Naukowcy spekulują, że zmiany w EMD lub LMNA mogą osłabić strukturę otoczki jądrowej w komórkach poddawanych dużym obciążeniom mechanicznym, takich jak komórki mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego, czyniąc te komórki bardziej kruchymi. 

Mutacje w genie FHL1 zmieniają również strukturę i funkcję komórek mięśniowych, chociaż niewiele wiadomo na temat  ich mechanizmu.

Naukowcy nadal badają, w jaki sposób zmiany genetyczne mogą prowadzić do:

 • przykurczów stawów,
 • osłabienia mięśni,
 • nieprawidłowości serca

charakterystycznych dla dystrofii mięśniowej Emery’ego-Dreifussa.

Zmiany w kilku innych genach skutkują stanami przypominającymi dystrofię mięśniową Emery’ego-Dreifussa, ale z bardziej zmiennymi cechami. Niektórzy badacze uważają je za rodzaje dystrofii mięśniowej Emery’ego-Dreifussa, podczas gdy inni uważają, że reprezentują one podobne, ale odrębne zaburzenia.

W ponad połowie wszystkich przypadków dystrofii mięśniowej Emery’ego-Dreifussa genetyczna przyczyna choroby jest nieznana. Naukowcy uważają, że mutacje w dodatkowych genach, które nie zostały zidentyfikowane, mogą również powodować ten stan.

3. Co to jest Dystrofia Emeryego-Dreifussa

Dystrofia Mięśniowa Emery’ego-Dreifussa (EDMD) występuje rzadziej niż dystrofia mięśniowa Duchenne’a lub Beckera (DMD lub BMD), ale jest trzecią najczęstszą postacią dystrofii mięśniowej XLR X-Linked Recessive (Recesywnie Sprzężony z chromosomem X)

Dystrofia mięśniowa Emery’ego-Dreifussa to schorzenie, które dotyka przede wszystkim mięśnie wykorzystywane do ruchu

 • mięśnie szkieletowe,
 • mięsień sercowy.

Naukowcy w zależności od rodzaju dziedziczenia zidentyfikowali kilka typów dystrofii mięśniowej Emery’ego-Dreifussa:

 • sprzężony z chromosomem X, 
 • autosomalny dominujący
 • autosomalny recesywny. 

Typy zwykle mają podobne oznaki i objawy, chociaż niewielki odsetek osób z autosomalną dominującą postacią doświadcza problemów z sercem bez osłabienia lub zaniku mięśni szkieletowych.

Ogólna częstość występowania dystrofii mięśniowej Emery’ego-Dreifussa jest nieznana. 

Typ tego zaburzenia sprzężony z chromosomem X dotyka około 1 na 100 000 osób. 

Częstość występowania typu autosomalnego dominującego jest nieznana, chociaż wydaje się, że jest on bardziej powszechny niż typ sprzężony z chromosomem X. 

Typ autosomalny recesywny wydaje się być bardzo rzadki; na całym świecie odnotowano tylko kilka przypadków.

Dystrofię mięśniową Emery’ego-Dreifussa powodują mutacje w kilku genach, w tym:

 • EMD,
 • FHL1,
 • LMNA.

Mutacje w genie EMD lub, rzadziej, w genie FHL1 powodują stan sprzężony z chromosomem X. 

Mutacje w genie LMNA powodują zarówno autosomalny dominujący, jak i autosomalny recesywny typ choroby.

Geny związane z dystrofią mięśniową Emery’ego-Dreifussa wydają się być niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mięśnia szkieletowego i mięśnia sercowego.

Geny EMD i LMNA dostarczają instrukcji tworzenia białek, które są składnikami otoczki jądrowej, która otacza jądro w komórkach. Otoczka jądrowa reguluje ruch cząsteczek do i z jądra komórkowego, a naukowcy uważają, że może odgrywać rolę w regulowaniu aktywności niektórych genów.
Wydaje się, że białko wytwarzane z genu FHL1 bierze udział w innych funkcjach komórek mięśniowych, w tym w sygnalizacji chemicznej, utrzymywaniu struktury tych komórek oraz wpływaniu na wzrost i wielkość mięśni.

Mutacje w genach EMD , FHL1 i LMNA , które powodują dystrofię mięśniową Emery’ego-Dreifussa, uniemożliwiają wytwarzanie odpowiednich białek lub prowadzą do nieprawidłowych lub niefunkcjonalnych wersji tych białek. 

Naukowcy spekulują, że zmiany w EMD lub LMNA mogą osłabić strukturę otoczki jądrowej w komórkach poddawanych dużym obciążeniom mechanicznym, takich jak komórki mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego, czyniąc te komórki bardziej kruchymi. 

Mutacje w genie FHL1 zmieniają również strukturę i funkcję komórek mięśniowych, chociaż niewiele wiadomo na temat  ich mechanizmu.

Naukowcy nadal badają, w jaki sposób zmiany genetyczne mogą prowadzić do:

 • przykurczów stawów,
 • osłabienia mięśni,
 • nieprawidłowości serca

charakterystycznych dla dystrofii mięśniowej Emery’ego-Dreifussa.

Zmiany w kilku innych genach skutkują stanami przypominającymi dystrofię mięśniową Emery’ego-Dreifussa, ale z bardziej zmiennymi cechami. Niektórzy badacze uważają je za rodzaje dystrofii mięśniowej Emery’ego-Dreifussa, podczas gdy inni uważają, że reprezentują one podobne, ale odrębne zaburzenia.

W ponad połowie wszystkich przypadków dystrofii mięśniowej Emery’ego-Dreifussa genetyczna przyczyna choroby jest nieznana. Naukowcy uważają, że mutacje w dodatkowych genach, które nie zostały zidentyfikowane, mogą również powodować ten stan.

4. Objawy EDMD

Do najwcześniejszych objawów (EDMD) zauważalnych już we wczesnym dzieciństwie zaburzenia należą deformacje stawów związane z przykurczami. 

Przykurcze ograniczają ruchomość niektórych stawów, najczęściej:

 • łokci, 
 • kostek, 
 • szyi

Większość osób dotkniętych chorobą doświadcza również:

 • osłabienia mięśni,
 • zaniku mięśni. 

Objawy te nasilają z upływem czasu zaczynając od mięśni ramion i podudzi, a następnie dotykając również mięśni ramion i bioder.

Prawie wszyscy ludzie z dystrofią mięśniową Emery’ego-Dreifussa mają problemy z sercem w wieku dorosłym. 
W wielu przypadkach te problemy z sercem to nieprawidłowości sygnałów elektrycznych, które kontrolują:

 • bicie serca (wady przewodzenia serca)
 • nieprawidłowe rytmy serca (arytmie). 

Nieleczone mogą prowadzić do:

 • uczucia trzepotania lub kołatania w klatce piersiowej (kołatanie serca), 
 • niezwykle wolnego bicia serca (bradykardia),
 • omdlenia (omdlenia), 
 • niewydolności serca

co zwiększonego ryzyka nagłej śmierci.

5. Bibliografia

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.