...

StopDuchenne Poland

Światowy Dzień Dystrofii Mięśniowej Duchenne'a Polska 2023
Prelekcje w szkołach

Logo obchodów Światowego Dnia Dystrofii Miesniowej Duchenne'a. Czerwony napis Duchenne podkreślony czerwoną kreską i po prawej stronie czarny napis światowy dzień. Pod napisem światowy dzień jest czerwona kula ziemska.
  • od 4.09 do 30.09.2023 włącznie – prelekcje w szkołach podstawowych i średnich o DMD oraz na temat badań klinicznych czyli o tym jak powstają leki. Prelekcje prowadzone bedą przez Ambasadorów Badań Klinicznych GCPpl przy współudziale rodziców chorych dzieci, które uczęszczają do tych szkół – link do formularza zgłoszeniowego dla rodziców chętnych do udziału w prelekcjach, 
  • do 4.09.2023 – przygotowanie materiałów dydaktycznych do rozprowadzenia w szkołach, w których prowadzone będą prelekcje,

Zapraszamy do kontaktu !

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.