...

StopDuchenne Poland

ŚDDMD - Polska 2023
Koncert charytatywny

Logo obchodów Światowego Dnia Dystrofii Miesniowej Duchenne'a. Czerwony napis Duchenne podkreślony czerwoną kreską i po prawej stronie czarny napis światowy dzień. Pod napisem światowy dzień jest czerwona kula ziemska.

Informacje o koncercie

Z przykrością informujemy, iż koncert z przyczyn od nas niezależnych musiał zostać odwołany.
Żywimy nadzieję, że uda się go zrealizować w innym terminnie.

 

Termin: 7 wrzesień 2023

Godzina: 19.00 – 21.00 (do potwierdzenia)

Wykonawca: Zespół GangTango

Plan i repertuar: Muzyka Astora Piazzolii

Miejsce:

Scena Relax

ul. Złota 8

00-019 Warszawa

Prowadząca: w trakcie ustaleń

Zapraszamy do kontaktu !

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.