...

StopDuchenne Poland

Formularz rejestracji udziału w konferencji

Logo obchodów Światowego Dnia Dystrofii Miesniowej Duchenne'a. Czerwony napis Duchenne podkreślony czerwoną kreską i po prawej stronie czarny napis światowy dzień. Pod napisem światowy dzień jest czerwona kula ziemska.

Uwaga!!!

  • W celu weryfikacji na podany przez Panią/Pana mail prześlemy link umożliwijący zarejestrowanie się,
  • Link weryfikacyjny pozwala na zapoznanie się z formularzem,
  • Zamknięcie formularza bez zapisu umożliwia ponowne otwarcie pustego formularza przy użyciu tego samego linku,
  • Przesłanego formularza nie można ponownie edytować.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.