...

StopDuchenne Poland

Dystrofia Mięśniowa Beckera

0. Klasyfikacja BMD

  • Kod ORPHA: 98895
  • Kod OMIM:  300376
  • Kod ICD10:   G71.0
  • Kod ICD11:   8C70.0

1. Historia odkrycia BMD

Peter Becker był niemieckim neurologiem, który pomógł sklasyfikować dystrofie mięśniowe. W 1955 roku opisał „łagodny” typ dystrofii mięśniowej którą nazwano później nazwano Dystrofią Mięśniową Beckera i Mmiotonią Beckera. 

Peter Becker był osobą dwuznaczną. Studiował medycynę w Marburgu, Berlinie, Monachium, Wiedniu i Hamburgu, którą ukończył w 1933 r. 

Specjalizował się następnie w neurologii i psychiatrii w Hamburgu i Freiburgu. 

W latach 1934-1936 był związany z Instytutem Antropologii, Dziedziczności Człowieka i Eugeniki Kaisera Wilhelma (KWI-A), pracując pod kierownictwem Eugena Fischera. 

Po dojściu w 1933 roku Adolfa Hitlera do władzy został zmuszony przez rówieśników do wstąpienia do Oddziałów Szturmowych NSDAP utworzonych w 1920 roku w Republice Weimarskiej. 

Były to bojówki do ochrony zgromadzeń partyjnych SA, a od koloru mundurów formacja nosiła nazwę „Brunatne Koszule”.

W 1937 roku ożenił się z Rosett Wendal i para miała 5 dzieci.

W 1940 r. wstąpił do NSDAP (partii nazistowskiej), nazistowskiego stowarzyszenia lekarzy (Nazi Doctors Association) i nazistowskiego stowarzyszenia wykładowców (Nazi Lecturers’ Association). Odnowił członkostwo w SA, aby utrzymać swoją pozycję w instytucie genetycznym.

W 1942 roku Becker został powołany do Luftwaffe jako lekarz.

W 1943 pracował w klinice psychiatrycznej i neurologicznej na Uniwersytecie we Freiburgu u profesor Kay Berringe. 

Po wojnie został usunięty z Uniwersytetu we Fryburgu za przynależność do tych organizacji. Jednak w 1947 r. został formalnie zdenazyfikowany i uzyskał Venia Legendi na Uniwersytecie we Freiburgu co umożliwiło mu kontynuowanie kariery naukowej.

W 1957 został mianowany profesorem genetyki człowieka na Uniwersytecie w Getyndze, stanowisko to piastował aż do przejścia na emeryturę w 1975.

W swojej autobigrafii Becker przyznał się do większości, ale nie do wszystkich, swoich związków z nazistami, napisał też 2 książki badające pochodzenie nazizmu i higieny rasowej. 

Rys. 1. Peter Emil Becker (ur. 23 listopada 1908 w Hamburgu, zm. 7 października 2000 w Getyndze)
Źródło:   1. Lawrence A. Zeidman, MD and Daniel Kondziella, MD, PhD – Peter Becker and His Nazi Past
              2. https://www.whonamedit.com/doctor.cfm/826.html
              3. https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Emil_Becker

2. Co to jest Dystrofia Beckera

3. Częstość występowania i rozpowszechnienie

4. Wyniki biochemiczne z krwi przy BMD

5. Bibliografia

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.