...

StopDuchenne Poland

Fundacja podpisała list intencyjny z
Państwowym Instytutem Medycznym MSWiA

Mamy ogromną  przyjemność poinformować że, 28.03.2023 r. Fundacja StopDuchenne podpisała z Państwowym Instytutem Medycznym MSWiA list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz ochrony zdrowia, wyrównywania szans oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób z dystrofiami mięśniowymi.

W ramach Centrum Kardiologii Klinicznej i Chorób Rzadkich Układu Sercowo-Naczyniowego PIM MSWiA zapewniona zostanie opieka kardiologiczna dla chorych z dystrofiami mięśniowymi.
Strony będą również dążyły do wspólnego opracowania standardów opieki medycznej, podejmowania działań naukowych edukacyjnych oraz działań z zakresu promocji zdrowia.
 
Fundacja StopDuchenne i  Państwowym Instytutem Medycznym MSWiA żywią nadzieję, iż ta inicjatywa wpłynie pozytywnie na krzewienie świadomości dotyczącej dystrofii mięśniowej oraz poprawi sytuację Pacjentów zmagających się z tym schorzeniem.
 
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej PIM MSWiA:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.