...

StopDuchenne Poland

Formularz zgłoszeniowy - prelekcje w szkołach

Logo obchodów Światowego Dnia Dystrofii Miesniowej Duchenne'a. Czerwony napis Duchenne podkreślony czerwoną kreską i po prawej stronie czarny napis światowy dzień. Pod napisem światowy dzień jest czerwona kula ziemska.

Formularz zgłoszeniowy dla osób zawodowo zajmujących się badaniami klinicznymi

Temat przewodni prelekcji:
„Chorzy na DMD i inne choroby rzadkie potrzebują Waszej przyjaźni” oraz
„Jak trafiają leki do Apteki”

Jeśli jest Pani/Pan osobą zawodowo zajmującą się badaniami klinicznymi i chce wziąć udział w prelekcjach w szkołach to ten formularz jest dla Pani/Pana.
 

Uwaga!!

  • Formularza nie można ponownie edytować, 
  • Link weryfikacyjny pozwala na zapoznanie się z formularzem, a zamknięcie okienka bez zapisu umożliwia ponowne otwarcie pustego formularza.
 
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.