...

StopDuchenne Poland

Formularz zgłoszeniowy
Seminarium o procedurach

O seminarium

Celem seminarium jest wyjaśnienie procedur dopuszczania leków dla chorób rzadkich na rynek europejski, amerykański i polski.

Omówione zostaną wspomniane procedury oraz jak ich zatwierdzenie przez EMA i FDA wpływa na pojawienie się leków na rynku polskim.

Przedstawiony zostanie proces zatwierdzania leków do refundacji przez polskie instytucje

Procedury wyjaśniane będą przez osoby zawodowo zajmujące się prowadzeniem badań klinicznych.

Uwaga!!

  • Formularza nie można ponownie edytować, 
  • Link weryfikacyjny pozwala na zapoznanie się z formularzem, a zamknięcie okienka bez zapisu umożliwia ponowne otwarcie pustego formularza.

Uwaga!
W celu weryfikacji, na podany przez Panią/Pana poniżej email,
prześlemy wiadomość z linkiem umożliwiającym edycję formularza.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.