...

StopDuchenne Poland

A n k i e t a
Kobiety "Nosicielki" oraz chorzy na DMD/BMD 18 lat i więcej

Szanowni Państwo,

Dane, które nam powierzacie posłużą tylko i wyłącznie do realizacji projektu opieki kardiologicznej nad chorymi na Dystrofię Mięśniową Duchenne’a.

Szpital, który będzie się Państwem opiekował jest szpitalem publicznym, który wyraził chęć do realizacji takiego projektu.
W chwili obecnej nie możemy podać  jegodanych adresowych z uwagi na toczące się rozmowy.

Aby projekt można było zrealizować szpital musi wiedzieć ilu chorych jest chętnych do uczestniczenia w projekcie w celu przeprowadzenia reorganizacji procedur wewnętrznych.

W pierwszym etapie przekażemy do szpitala tylko dane o liczbie chętnych.

Następnie poinformujemy Państwa o  miejscu i terminach wizyt.  

=
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.