...

StopDuchenne Poland

A n k i e t a

Informacja o chorym

Dane pacjenta

Wybrany wiek: 5 lat
Proszę ustawić suwak na liczbie ukończonych lat syna

Dane o chorobie

Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź
Jeżeli chcesz możesz podać krótki opis wyniku badania

Dane o udziale w badaniach klinicznych

Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź
Wybrana liczba miesięcy: 0
Proszę ustawić suwak na liczbę miesięcy syna. Jeżeli ma 5 lat i 7 miesięcy to suwak ustawiamy na 7. Jeżeli ma 6 lat i 2 tygodnie ustawiamy liczbę miesięcy na 0.

Krok finalny

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.